Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd

Cyf: 516215

Saesneg/English

Tŷ Woodland

Gan fod cryn dipyn o amser wedi mynd heibio rhwng y Cyfarfod Cyn yr Ymchwiliad ym mis Gorffennaf a dechrau'r Ymchwiliad, bydd yr Arolygwyr yn cynnal Cyfarfod arall Cyn yr Ymchwiliad ddydd Gwener, 27 Ionawr 2017 am 10.00am hefyd yn Sefydliad Lysaght.

Cyfeiriaf at hysbysiad pellach Llywodraeth Cymru yn eich hysbysu mai dyddiad dechrau diwygiedig yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus bellach fydd 28 Chwefror 2017 yn Sefydliad Lysaght, Orb Drive, Casnewydd, NP19 0HE, i ddechrau'n brydlon am 10.00am.

Newyddion diweddaraf (Saesneg yn unig)

Y Cynllun drafft a'r Gorchmynion drafft a gyhoeddwyd, a fyddai'n awdurdodi adeiladu'r cynllun pe cânt eu creu yw:

CYNLLUN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) 201-

CYNLLUN TRAFFORDD YR M4 (MAN I’R GORLLEWIN O FAGWYR I FAN I’R DWYRAIN O GAS-BACH) A THRAFFORDD YR A48(M) (MAN I’R GORLLEWIN O GAS-BACH I LANEIRWG) (AMRYWIO AMRYWIOL GYNLLUNIAU) 201-

GORCHYMYN CEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR I GAS-BACH) 201-

GORCHYMYN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) A CHEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR I GAS-BACH) (FFYRDD YMYL) 201-

AGORCHYMYN PRYNU GORFODOL GWEINIDOGION CYMRU (TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) A CHEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR I GAS-BACH)) 201-
 
CYNLLUN (ATODOL) TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) 201-

GORCHYMYN PRYNU GORFODOL ATODOL GWEINIDOGION CYMRU (TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I’R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) A CHEFNFFORDD LLUNDAIN I ABERGWAUN (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR I GAS-BACH)) 201-

CYNLLUN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I’R  GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I’R DWYRAIN O FAGWYR)) (DIWYGIO) 201-

We use cookies to help provide you with the best possible online experience.
By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.
You can find out more and set your own preferences here.