D: Proflenni Tystiolaeth – Partïon Eraill

Saesneg yn unig/English only 

ISS 24    Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

OBJ 26    Roadchef (Saesneg yn unig)
OBJ 29    Wildlife Trust Wales 
OBJ 30    RSPB 
OBJ 31    Cymdeithas Porthladdoedd Prydain
OBJ 33    Coed Cadw
OBJ 47    LDH Plant
OBJ 77    A R Pickup
OBJ 78    Preswylwyr Llandefenni
OBJ 92    Catherine Linstrum
OBJ 95    Awdurdod Diogelwch Porthladdoedd
OBJ 99    Paul Cromwell
OBJ 103    Bovis Homes
OBJ 125    Cyfeillion y Ddaear
OBJ 144    YDCW
OBJ 150    Y Felin, Magwyr a Gwndy
OBJ 205    Grid Cenedlaetho
OBJ 206    Cyngor Cymuned Rogiet
OBJ 209    Daffodil Lodge
OBJ 210 & 287    M a L Smith a G a J Wynton
OBJ 224    Ymddiriedolwyr F H James
OBJ 247    UK Cycling
OBJ 252    Carole Jacob
OBJ 270    Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent (OBJ 29 - Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru)
OBJ 292    Rontec
OBJ 297    Cymdeithas Adareg Gwent
OBJ 302    WH Dowds
OBJ 303 - Western Power Distribution
OBJ 304 - Surf Telecoms Ltd

OBJ 308    Liberty Steel
OBJ 329    Marshalls
OBJ 335    T Chinnick
OBJ 707    Robert Waller
OBJ 1027    Plaid Werdd Cymru
OBJ 1336    A McDermid
OBJ 6901    Sefydliad Trafnidiaeth Rheilffyrdd Ysgafn
OBJ 6902    Cyngor Cymuned Maerun
OBJ 6903    Cyngor Cymuned Llangatwg
OBJ 6904    Cyngor Cymuned Gwynllŵg
OBJ 6905    Pace Transportation Ltd
OBJ 6906    J Rathbone ac S Howell

SUP 5    Sefydliad Peirianneg Sifil
SUP 139    St Modwen Developments

We use cookies to help provide you with the best possible online experience.
By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.
You can find out more and set your own preferences here.