Dogfennau'r Ymchwiliad

Saesneg/English

Mynegai o'r Dogfennau yn ôl Adran
Mae'r dudalen hon yn rhestru'r math o ddogfennau a gyflwynir ymlaen llaw ac y gwneir cofnod ohonynt yn ystod yr Ymchwiliad.

Os ceir anawsterau wrth weld unrhyw ddogfen, darllenwch y nodyn isod neu cysylltwch â Swyddog y Rhaglen

Mae'r dogfennau sydd i'w gweld o'r dudalen hon bob amser yn dibynnu ar y cam sydd wedi ei gyrraedd yn yr Ymchwiliad.

I weld dogfennau penodol, cliciwch ar ddolen y pennawd neu'r is-bennawd perthnasol isod

A: Datganiad Achos - Rhan IRhan II & Rhan III (Saesneg yn unig)
B: Ymatebwyr i'r Gorchmynion Statudol drafft
C: Dogfennau Craidd
D: Proflenni Tystiolaeth – Partïon Eraill
E: Cwestiynau a Dogfennau'r Ymchwiliad
F: Gwrthbrofiadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru
 

We use cookies to help provide you with the best possible online experience.
By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.
You can find out more and set your own preferences here.