Llyfrgell Dogfennau'r Ymchwiliad

Saesneg/English

Sefydlir Llyfrgell yn lleoliad yr Ymchwiliad. Bydd yn cynnwys holl ddogfennau'r Ymchwiliad.

Bydd y llyfrgell ar agor pan gynhelir yr Ymchwiliad.
 

Cliciwch yma i weld y Llyfrgell Rhestr o Dystiolaeth
(Saesneg yn unig)
 

Gellir archwilio'r Cynlluniau a'r Gorchmynion, sydd wedi cael eu paratoi ar ffurf drafft gan Weinidogion Cymru, ynghyd â'r cynlluniau a'r dogfennau cysylltiedig, am ddim, ar adegau synhwyrol yn y lleoliadau canlynol:
  
•    Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd. CF10 3NQ 
•    Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, Sir Fynwy. NP15 1GA
•    Cyngor Sir Fynwy, Tŷ Arloesi, Parc Busnes Cymru 1, Magwyr, Sir Fynwy. NP26 3DG
•    Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Godfrey Road, Casnewydd. NP20 4UR
•    Llyfrgell Ganolog Casnewydd, Sgwâr John Frost, Casnewydd. NP20 1PA
 

We use cookies to help provide you with the best possible online experience.
By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.
You can find out more and set your own preferences here.